Termonium

Styropian Termoorganika » Fundament » Termonium

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012


TERMONIUM fundament” EPS EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2 -DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3


Są to płyty styropianowe w kolorze białopomarańczowym. Wyprodukowane z odpowiednio wyselekcjonowanego surowca, zawierają pomarańczowy filtr ochronny. Płyty styropianowe TERMONIUM fundament mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu, w połączeniu ze zmianą temperatury. Płyty mogą mieć również bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Standardowo produkowane są płyty w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: 10 mm, a następnie co 10 mm. Odkształcenie pełzania przy długotrwałym ściskaniu nie przekracza 2% przy obciążeniu 45 kPa (4500 kG/m2)

 

Właściwości

Deklarowane właściwości płyt styropianowych TERMONIUM fundament

Deklarowane wartości oporu cieplnego RD dla wybranych grubości płyt TERMONIUM fundament

Ilość płyt w paczce, objętość paczek i powierzchnia w opakowaniu dla poszczególnych grubości płyt.

Podstawowy wymiar płyt TERMONIUM fundament : 1000 mm x 500 mm

 

Zastosowanie

  • izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie
  • izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów
  • izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody

 

Wykonanie

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB 1261/2013 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: (warstwą zbrojoną i tynkiem) w systemach ociepleń - dla płyt powyżej poziomu gruntu oraz warstwą izolacji wodochronnej (folia PE lub kubełkowa) lub ziemią – poniżej poziomu gruntu, w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty zawierają pomarańczowy filtr ochronny, lecz w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ociepleń metodą ETICS, warstwę tę należy usunąć za pomocą papieru ściernego lub tarki do szlifowania w taki sposób, by na powierzchni płyt nie było luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu. Do przyklejania płyt styropianowych TERMONIUM fundament stosować klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi, poniżej gruntu tylko sam klej poliuretanowy TO-KPS) lub klej do styropianu TO-KS (tylko powyżej poziomu gruntu). Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TOKU lub klej uniwersalny biały TO-KUB oraz siatkę TO-S145 lub TO-S170 (klej i siatki tylko powyżej gruntu). Poniżej poziomu gruntu zaleca się zabezpieczenie płyt folią kubełkową lub inną dopuszczoną do kontaktu ze styropianem.