Superakustic

Styropian Termoorganika » Dach - Podłoga » Superakustic

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012


„SUPERAKUSTIC-podłoga” EPS EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP3


Płyta styropianowa SUPERAKUSTIC podłoga, jest specjalnie elastyfikowaną odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania polistyrenu. Płyta SUPERAKUSTIC podłoga, produkowana jest w wymiarach 1000 x 500 [mm]. Grubości płyt 17/15; 22/20; 27/25; 33/30; 38/35; 43/40; 53/50[mm] (grubość płyty nieobciążonej/ grubość płyty pod obciążeniem warstwą wylewki cementową grubości 50 mm )

 

 

Właściwości

 Właściwości płyt styropianowych SUPERAKUSTIC podłoga

 

Zastosowania

Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga, przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających, w celu tłumienia dźwięków uderzeniowych. Płyty te można stosować w pomieszczeniach, dla których obciążenie użytkowe podłóg nie przekracza 4,0 kN/m2 (400kG/m2). Podłogi pływające z płyt styropianowych SUPERAKUSTIC podłoga, mogą być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowobudowanych jak i modernizowanych.

 

Wykonanie

Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga, należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Podstawowe wytyczne wykonania izolacji akustycznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne i nie dopuścić do styczności układu podłogowego (szczególnie wylewka) do kontaktu ze ścianą. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej warstwy z płyt (UWAGA! Tylko w jednej warstwie o grubości max. 53 mm) należy rozłożyć folię PE grubości min 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego. Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC mogą być też układane na warstwie styropianu podłogowego, który stanowi wyrównanie podłoża na którym zamieszczono np. instalacje techniczne.