Sklejki

Sklejka układana jest na paletach dostosowanych do jej wymiarów. W zależności od wymagań klienta i sposobu transportu paczki zabezpieczane są folią, kartonem lub arkuszami płyty pilśniowej i spinane taśmą, krawędzie zabezpieczone narożnikami. Wysokość palety wynosi 12 cm. Standardowa wysokość paczki wynosi 80 i 40 cm (bez palety). Ilości arkuszy o danej grubości w paczce podano w tabeli poniżej. Do załadunku w składzie wykorzystywane są wózki widłowe.

 

Sklejka liściasta wodoodporna


Sklejka z obłogami (warstwy zewnętrzne) z forniru brzozowego, olchowego. Warstwy wewnętrzne mogą być z fornirów z drewna liściastego lub iglastego. Wodoodporna na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej do użytkowania w warunkach o podwyższonej wilgotności.

 

Sklejka liściasta suchotrwała


Sklejka z obłogami (warstwy zewnętrzne) z forniru brzozowego, olchowego. Warstwy wewnętrzne mogą być z fornirów z drewna liściastego lub iglastego. Suchotrwała na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej, do użytkowania w warunkach suchych.

 

Sklejka iglasta wodoodporna


Sklejka z obłogami (warstwy zewnętrzne) z forniru sosnowego. Warstwy wewnętrzne w zależności od typu sklejki stanowią forniry iglaste, liściaste (lub oba rodzaje) symetrycznie ułożone w stosunku do warstwy środkowej. Wodoodporna na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej do użytkowania w warunkach o podwyższonej wilgotności.

 

Sklejka antypoślizgowa

Sklejka z odciskiem siatki antypoślizgowej otrzymywana jest przez naprasowanie na liściastą sklejkę wodoodporną specjalnego papieru zaimpregnowanego żywicą - zwanego potocznie filmem fenolowym.
Wykorzystuje się ją na podłogi do samochodów, przyczep, kontenerów, statków, rusztowania wielokrotnego użytku, na wszelkiego rodzaju podesty i podłogi hal przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej itd. - wszędzie tam, gdzie wymagana jest powierzchnia o zwiększonym współczynniku tarcia.

 

Sklejka szalunkowa


Sklejka szalunkowa otrzymywana jest przez naprasowanie na liściastą sklejkę wodoodporną specjalnego papieru zaimpregnowanego żywicą - zwanego potocznie filmem fenolowym. W przypadku sklejki szalunkowej film jest gładki.

 

Płyta stolarska


Płyta Stolarska ma budowę trójwarstwową lub pięciowarstwową. Grybszy rdzeń (10-14mm) stanowią listwy z drewna litego, najczęściej sosny. Rdzeń z obu stron oklejony jest jedną lub dwiema warstwami forniru o grubości 1,5 mm z drewna liściastego (olcha, brzoza) lub iglastego (sosna), Może być ona Wodoodporna na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej do użytkowania w warunkach o podwyższonej wilgotności. lub Suchotrwała na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej, do użytkowania w warunkach suchych.

 

Sklejka bukowa


Sklejka liściasta z obłogami (warstwy zewnętrzne) z fornirów z drewna bukowego. Warstwy wewnętrzne mogą być z fornirów z drewna innego niż bukowe.

 

Sklejka modelarska


Z forniru brzozowego, olchowego. Warstwy wewnętrzne mogą być z fornirów z drewna liściastego lub iglastego

 

Kształtki sklejkowe


Są to formatki o mniej lub bardziej wyprofilowanym kształcie. Na obłogi zewnętrzne stosuje się drewno liściaste (brzoza, olcha, buk) lub iglaste (sosna).

 

Sklejka do cięcia laserem


Sklejka o specjalnie ulepszonej budowie bez ubytków w fornirze zarówno na powierzchni jak i w rdzeniu (ubytki takie zakłócają proces cięcia promieniem lasera).

 

 

Pakowanie paletowe

Poniższa tabela przedstawia maksymalną ilość arkuszy płyty w formacie 1250x2500mm o danej grubości w palecie:

 

Grubość płyty [mm] Maksymalna ilość sztuk w paczce
4 100
6,5 90
9 65
12 50
15 40
18 35
21 30
24 25
27 22
30 20
35 18
40 15Transport

Podczas transportu od producenta do odbiorcy sklejka musi być właściwie zabezpieczona. Załadunek i rozładunek musi odbywać się w taki sposób, aby nie uszkodzić arkuszy. Pojazd przewożący powinien chronić ładunek przed wodą, wilgocią i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Paczki sklejki muszą być ustawione w pozycji horyzontalnej. Paczki muszą być spięte taśmami samochodowymi, aby nie następowało ich przesuwanie się podczas transportu.

 

Ładowność maksymalna wybranych środków transportu:

 

Rodzaj sklejki Średnia gęstość
[kg/m3]
Ładowność maksymalna wybranych środków transportu
Samochód 24-tonowy 
Auto dostawcze do 3,5 tony Kontener 40' 
Brzoza/olcha 640-760 32 m3 1,6 m3 30 m3
Sosna 550-650 32-34 m3
Buk 720-800 30 m3
Z filmami 680-760 32 m3

 

 

Przechowywanie

Płyty sklejkowe należy przechowywać w pozycji horyzontalnej. Nie należy układać ich bezpośrednio na podłożu lecz na paletach, których wymiary powinny być większe od układanych arkuszy. Nie powinno się przechowywać sklejek o różnych wymiarach, rodzaju drewna oraz różnej odporności na wodę na tym samym stosie. Pomieszczenie do przechowywania sklejki powinno chronić ją przed bezpośrednim działaniem wody, przed nadmiarem wilgocio raz drastycznymi skokami temperatury.

 

Przechowywanie sklejek