Porowate

Płyty pilśniowe » Porowate

ZastosowaniePłyty porowate znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie jako doskonały materiał do izolacji termiczno-akustycznej ścian, podłóg i dachów. Są również używane w przemyśle opakowaniowym jako przekładki amortyzujące lub przegrody oraz w galanterii drzewnej.

Wymiary standardowe:
szerokość: 1200 mm
długość: 2500 mm

Grubość:
12,0; 15,0; 19,0 mm

Zalety:
Doskonała izolacja termiczna i akustyczna, duży wymiar, lekkość, łatwość obróbki i montażu.

 Właściwości fizyko - mechaniczne płyt:

 

WYSZCZEGÓLNIENIE: Typ SB Typ SB.LS
wartości:
Gęstość [kg/m3] ≤ 350
Wytrzymałość na zginanie statyczne [N/mm2] (*) 0,8 - 0,9 0,9 - 1,2
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] (PN-EN 13986 Tab.11) 0,050
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ 5
Właściwa pojemność cieplna c [J/kg x K] 2100
Pęcznienie po 2 h moczenia w wodzie [%] ≤ 10 ≤ 8
Klasa palności wg DIN 4102 B2
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13 501-1 E
(*) w zależności od grubości płyty.