Dalmatyńczyk

Styropian Termoorganika » Dach - Podłoga » Dalmatyńczyk

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012


DALMATYŃCZYK dach-podłoga” EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100


Są to płyty białe lub „w kropki”, produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm. Odkształcenie pełzania przy długotrwałym ściskaniu nie przekracza 2% przy obciążeniu 18 kPa (1800 kG/m2)

 

 

Właściwości

 Deklarowane właściwości płyt styropianowych DALMATYŃCZYK dach-podłoga

 

 Deklarowane wartości oporu cieplnego RD dla wybranych płyt DALMATYŃCZYK dach-podłoga

 

Ilość płyt w paczce, objętość paczek i powierzchnia w opakowaniu dla poszczególnych grubości płyt.

Standardowy wymiar płyt DALMATYŃCZYK dach-podłoga: 1000 mm x 500 mm

 

Zastosowania

  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy małych obciążeniach
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
  • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
  • podłogi budynków użyteczności publicznej
  • stropodachy pełne
  • stropy zewnętrzne
  • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)
  • tarasy, balkony

 

Wykonanie

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Techniczną i Jakości RTQ ITB-1260/2013 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podkładowej papy, folii PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany, dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje się odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać, by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.